Czym jest SturtUp? To bardzo modne ostatnio słowo. Brzmi nieco egzotycznie, ale tak naprawdę nie jest niczym nadzwyczajnym. Czy każda młoda firma jest więc StartUp-em? Otóż nie…

Wszystko wiedząca Wikipedia określa StartUp jako:

– firmę lub tymczasową organizację stworzoną w celu poszukiwania modelu biznesowego, który gwarantowałby jej rozwój. Firmy te mają zwykle krótką historię, są w fazie rozwojowej i aktywnie poszukują nowych rynków

Inna definicja – podana przez Erica Riesa w książce The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses – brzmi:

– Startup to ludzka instytucja stworzona z myślą o budowaniu nowych produktów lub usług w warunkach skrajnej niepewności.

Istotą SturtUp-u jest więc poszukiwanie nowego modelu biznesowego. Chodzi o to, by stworzyć coś nowego, co przyniosłoby szybki zysk. Jako że już z samej definicji SturtUp opiera się na nowym, niesprawdzonym jeszcze pomyśle, niesie za sobą spore ryzyko. Ważny jest tu pomysł, a potem model postępowania, który pozwoli ten pomysł zrealizować tak, by się prowadził, pozwolił oprzeć na nim firmę i w efekcie przynosił zyski.

Przeciwieństwem SturtUpów są firmy, które rozpoczynają swoją działalność na mocy umowy franczyzowej lub ajencyjnej, w których całe “know how” jest już znane, ściśle określone i wypróbowane.

 

%d bloggers like this: